Om AB Forlag - Om AB Forlag

Det er mange som sier at skriving er en utdøende kunstform, og for å være helt ærlig er det ikke så overraskende. Gitt hvor variert lesernes smak er, gir det mening at det kan være svært utfordrende å leve av å skrive.

Dette underliggende problemet er selve årsaken til at mange skribenter foretrekker å utfolde seg innenfor andre yrker enn skriving.

AB Forlags hjertesak

En av hjertesakene til AB Forlag er å sikre at skribentyrket lever videre slik at fremtidige generasjoner også kan nyte bøker. For å dytte utviklingen i riktig retning, har vi på AB Forlag som mål å motivere mennesker med talent og potensiale til å:

Lære mer

Blant andre ting, er det å forstå en bok og sette pris på reisen til forfatteren det som ofte inspirerer en person til å prøve seg på en karrière innenfor skriving. For å være lojale til vår hjertesak, vil vi passe på å tilby en omfattende samling informasjon om bøker og forfattere.

Begynne å skrive

Igjen, vi på AB Forlag vil til syvende og sist at skribentyrket skal fortsette å eksistere i fremtiden. I og med dette er vi åpne for å ha en-til-en veiledning for de som fortsatt prøver å finne ut av hvordan de skal skrive.

På den annen side kan de som allerede har en idé spørre om tips og innspill til hvilken vei innenfor skriving de skal ta.

Bli utgitt

Ved å være en guide, vil vi gjøre vårt beste for å sikre fremtiden til vårt publikum. Å bli publisert er det ultimate målet med å være en forfatter, og vi er her for å hjelpe deg med det. AB Forlag har veiledere som vil snakke med deg personlig om hvordan du vil gå fram og hvordan du vil at din bok skal utvikles.

Her er vi innforstått med at skriving ikke bare er en utdøende profesjon, men også en vanskelig en. Det er mange hensyn som tas og aspekter å vurdere. I tillegg til det må teknikker og andre ferdigheter øves og utvikles.

Ved å ta en dag av gangen, vil vi gjøre vårt beste for å tilby alle den hjelp de trenger. Det kan være å finne inspirasjon, begynne en karrière, eller å bli publisert. Vi kommer til å være der hvert skritt på veien.