Velkommen til AB Forlag!

Disse vilkårene beskriver regler og forskrifter for bruk av abforlag.no’s abforlag.no, lokalisert på abforlag.no.

Ved å gå inn på dette abforlag.no antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke AB Forlag hvis du ikke samtykker til å ta alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder disse vilkårene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen og alle avtaler: “Klient”, “Du” og “Din” henviser til deg, personloggen på dette abforlag.no og i samsvar med selskapets vilkår og betingelser . «Selskapet», «oss selv», «vi», «vårt» og «oss», refererer til vårt selskap. «Party», «Parties» eller «Us» refererer til både klienten og oss selv. Alle vilkår refererer til tilbudet, aksept og betaling av betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår assistanse til Kunden på den mest passende måten for det uttrykkelige formålet å imøtekomme Kundens behov med hensyn til levering av selskapets uttalte tjenester, i samsvar med og med forbehold om gjeldende lov om enhver bruk av ovennevnte terminologi eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og / eller han / hun eller de, blir betraktet som utskiftbare og derfor som henvisning til det samme.

kjeks

Vi bruker bruk av informasjonskapsler. Ved å gå inn i AB Forlag, samtykket du til å bruke informasjonskapsler i avtale med abforlag.no sin personvernpolicy.

De fleste interaktive abforlag.nos bruker informasjonskapsler for å la oss hente brukerens detaljer for hvert besøk. Informasjonskapsler brukes av vårt abforlag.no for å aktivere funksjonaliteten til visse områder for å gjøre det enklere for folk som besøker abforlag.no. Noen av våre tilknyttede / annonseringspartnere kan også bruke informasjonskapsler.

Tillatelse

Med mindre annet er oppgitt, eier abforlag.no og / eller dets lisensgivere immaterielle rettigheter for alt materiale på AB Forlag. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette fra AB Forlag for din egen personlige bruk underlagt begrensninger satt i disse vilkårene.

Du må ikke:

Repish materiale fra AB Forlag
Selg, leie eller del lisens fra AB Forlag
Gjengi, dupliser eller kopier materiale fra AB Forlag
Omfordel innhold fra AB Forlag

Denne avtalen begynner på datoen for denne.

Deler av dette abforlag.no gir en mulighet for brukere å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av abforlag.no. abforlag.no filtrerer ikke, redigerer, publiserer eller vurderer kommentarer før deres tilstedeværelse på abforlag.no. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunkter og meninger fra abforlag.no, dets agenter og / eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunkter og meninger fra den som legger ut sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt av gjeldende lover, skal abforlag.no ikke være ansvarlig for kommentarene eller for noe ansvar, skader eller utgifter forårsaket og / eller blitt påført som følge av bruk av og / eller oppslag og / eller utseende av kommentarene på denne abforlag.no.

abforlag.no forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne alle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene.

Du garanterer og representerer at:

Du har rett til å legge inn kommentarene på abforlag.no og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det;
Kommentarene invaderer ingen immaterielle rettigheter, inkludert uten begrensning copyright, patent eller varemerke fra tredjepart;
Kommentarene inneholder ikke ærekrenkende, injurierende, krenkende, usømmelig eller på annen måte ulovlig materiale som er en invasjon av personvern
Kommentarene vil ikke bli brukt til å anmode om eller fremme virksomhet eller tilpasset eller presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved abforlag.no en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere noen av dine kommentarer i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til innholdet vårt

Følgende organisasjoner kan lenke til abforlag.no uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

Offentlige etater;
Søkemotorer;
Nyhetsorganisasjoner;
Katalogdistributører på nettet kan lenke til vårt abforlag.no på samme måte som de kobler til abforlag.nos fra andre børsnoterte virksomheter; og
Akkrediterte virksomheter fra hele systemet, bortsett fra å anmode ideelle organisasjoner, veldedige kjøpesentre og veldedighetsinnsamlingsgrupper som ikke kan hyperkobles til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til hjemmesiden vår, til publikasjoner eller til annen abforlag.no informasjon så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke innebærer falskt sponsing, godkjenning eller godkjenning av den koblende parten og dens produkter og / eller tjenester; og (c) passer innenfor konteksten av den koblende parts nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre koblingsforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

ofte kjente forbruker- og / eller forretningsinformasjonskilder;
dot.com fellessider;
foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;
distributører av online kataloger;
internettportaler;
regnskaps-, advokat- og konsulentselskaper; og
utdanningsinstitusjoner og fagforeninger.

Vi vil godkjenne lenkeforespørsler fra disse organisasjonene hvis vi bestemmer oss for at: (a) koblingen ikke vil få oss til å se ugunstig på oss selv eller våre akkrediterte virksomheter; (b) organisasjonen ikke har noen negative poster med oss; (c) fordelen for oss fra synligheten av hyperkoblingen kompenserer fraværet av abforlag.no; og (d) koblingen er i sammenheng med generell ressursinformasjon.

Disse organisasjonene kan lenke til hjemmesiden vår så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) innebærer ikke feilaktig sponsing, godkjenning eller godkjenning av den koblende parten og dens produkter eller tjenester; og (c) passer innenfor konteksten av den koblende parts nettsted.

Hvis du er en av organisasjonene oppført i punkt 2 ovenfor og er interessert i å lenke til abforlag.no, må du informere oss ved å sende en e-post til abforlag.no. Vennligst legg inn navnet ditt, organisasjonsnavnet ditt, kontaktinformasjonen samt nettadressen til nettstedet ditt, en liste over nettadresser du har tenkt å koble til vårt abforlag.no, og en liste over nettadressene på nettstedet vårt du vil liker å lenke. Vent 2-3 uker på svar.

Godkjente organisasjoner kan lenke til abforlag.no som følger:

Ved bruk av firmaets navn; eller
Ved å bruke den ensartede ressurssøkeren som er knyttet til; eller
Ved å bruke en hvilken som helst annen beskrivelse av at abforlag.no er koblet til det, er det fornuftig innenfor konteksten og formatet til innholdet på den koblende parts nettsted.

Ingen bruk av abforlag.no sin logo eller andre kunstverk vil være tillatt for å koble fraværende en varemerkelisensavtale.

iFrames

Uten forhåndsgodkjenning og skriftlig tillatelse, kan du ikke opprette rammer rundt våre nettsider som på noen måte endrer den visuelle presentasjonen eller utseendet til abforlag.no.

Innholdsansvar

Vi skal ikke holdes ansvarlig for noe innhold som vises på abforlag.no. Du samtykker i å beskytte og forsvare oss mot alle krav som stiger på ditt abforlag.no. Ingen lenker skal vises på abforlag.no som kan tolkes som injurierende, uanstendige eller kriminelle, eller som krenker, på annen måte krenker eller forfekter brudd eller annen krenkelse av tredjeparts rettigheter.

Forbehold om rettigheter

Vi forbeholder oss retten til å be om at du fjerner alle lenker eller en bestemt lenke til abforlag.no. Du godkjenner å fjerne alle lenker til abforlag.no øyeblikkelig på forespørsel. Vi forbeholder oss også retten til å imøtekomme disse vilkårene og det er koblingspolicy når som helst. Ved kontinuerlig å lenke til abforlag.no, samtykker du i å være bundet til og følge disse koblingsbetingelsene.

Fjerning av lenker fra abforlag.no

Hvis du finner en link på abforlag.no som er støtende av en eller annen grunn, står du fritt til å kontakte og informere oss når som helst. Vi vil vurdere forespørsler om å fjerne lenker, men vi er ikke forpliktet til eller slik eller å svare deg direkte.

Vi sikrer ikke at informasjonen på dette abforlag.no er riktig, vi garanterer ikke at det er fullstendig eller nøyaktig; Vi lover heller ikke å sikre at abforlag.no forblir tilgjengelig eller at materialet på abforlag.no holdes oppdatert.

Ansvarsfraskrivelse

I størst mulig grad tillatt etter gjeldende lov, utelukker vi alle representasjoner, garantier og betingelser knyttet til vårt abforlag.no og bruken av dette abforlag.no. Ingenting i denne ansvarsfraskrivelsen vil:

begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for død eller personskade;
begrense eller ekskludere vårt eller ditt ansvar for svindel eller uredelig feilrepresentasjon;
begrense noen av våre eller dine forpliktelser på noen måte som ikke er tillatt i henhold til gjeldende lov; eller
ekskludere noen av våre eller dine forpliktelser som ikke kan utelukkes i henhold til gjeldende lov.

Begrensningene og ansvarsforbudene som er angitt i denne seksjonen og andre steder i denne ansvarsfraskrivelsen: (a) er underlagt foregående ledd; og (b) styre alle forpliktelser som oppstår i henhold til ansvarsfraskrivelsen, inkludert forpliktelser som oppstår i kontrakt, i erstatning og for brudd på lovpålagt plikt.

Så lenge abforlag.no og informasjonen og tjenestene på abforlag.no leveres gratis, er vi ikke ansvarlig for tap eller skade av noe slag.